چهل حدیث در آداب غذا خوردن از حضرت علی (ع)


حدیث و روایت‌های بسیاری از امام اول شیعیان علی ابن ابیطالب (ع) در زمینه های مختلف عبادی، سیاسی، اجتماعی و امور فردی بر جای مانده و راویان احادیث نقل کرده‌اند. از این میان برخی از حدیث‌های مرتبط با آداب غذا خوردن و فایده برخی از مواد غذایی را برای شما نقل می‌کنیم.

 • امام علی (ع) : تا وقتی که گرسنه نشدی اقدام به خوردن غذا مکن و وقتی به خوردن اقدام کردی قبل از آنکه کامل سیر شوی دست از غذا خوردن بردار.غذا را با آرامش و خوب بجو تا هضم آن آسان شود و پیش از خوابیدن و به رختخواب رفتن به توالت برو و خود را تخلیه کن چون این سفارشات را به کار بندی از از پزشک بی نیاز شوی. آثارالصادقین جلد 2 صفحه 387

 

 • امام علی (ع) :از پرخوری پرهیز کنید زیرا هرکه پرخوری کند دردهای درونی اش بسیار گردد و خواب های فاسد و پریشان بیند و نیز موجب سنگدلی شخص و سبب کسالت و تنبلی در خواندن نماز میشود . آثارالصادقین جلد 9 صفحه 970 

 

 •  امام علی (ع):  هر کس بخواهد هیچ غذائی به او ضرر نرساند (این چند دستور را باید رعایت نماید):
 1. هروقت گرسنه شده و معده اش خالی شد غذا بخورد.
 2. وقتی که شروع به غذا خوردن می کند نام خدا را ببرد.
 3. وقتی که شروع به غذا خوردن می کند ، آن را خوب بجود.
 4. قبل از سیری کامل و زمانی که هنوز میل به غذا دارد، دست از خوردن بردارد.    طب الأئمة علیهم السلام ۲۹ عوذة لوجع الخاصرة و دواؤه.


 

 • امام علی (ع) : ای کمیل شکمت را از خوراک پر مکن و جائی هم در آن برای آب بگذار و میدانی هم به هوا بده و تا هنوز اشتها داری دست از خوراک بکش که اگر چنین کنی خوراک بر تو گوارا گردد راستی تندرستی و سلامتی با کم خوردن و آشامیدن است. تحف العقول صفحه 166

 

 • امام علی (ع) : ای کمیل چون از خوردن دست کشیدی حمد خدا را بگو بر آنچه به تو روزی داده و به آواز بلند حمدش کن تا دیگری هم با شنیدن حمد تو حمد خدا گوید و اجر تو بیشتر گردد. تحف العقول صفحه 166

 

 • امام علی (ع) :ای کمیل اگر با کسی هم خوراک گشتی در سر خوراک شتاب و عجله مکن تا همراهت هم سیر شود و از غذا بهره مند گردد. تحف العقول صفحه 166

 

 • امام علی (ع) : ای کمیل هم خوراک دعوت کن و از این کار دریغ مورز زیرا هرگز تو به کسی روزی ندهی و خدا با این کار ثواب شایان به تو دهد پس با مهمانت خوش خلق باش و به او بدگمان مشو و برایش جا باز کن. تحف العقول صفحه 166

 

 • امام علی (ع) : ای کمیل چون خواهی خوراک بخوری نام خدا را ببر و بسم الله الرحمن الرحیم بگو زیرا با نام خدا دردی به تو زیان نرساند و در آنست درمان هر بدی. تحف العقول صفحه 165

 

 •  امام علی (ع) : در سر سفره ای که در آن شراب وجود دارد منشینید زیرا انسان نمی داند که کی مرگش سر میرسد و هرگاه یکی از شما خواست غذا بخورد باید چون بندگان بر روی زمین بنشیند و غذا بخورد. تحف العقول صفحه 104

 

 • امام علی (ع) : خوراکتان را به خوردن کمی نمک آغاز کنید و با خوردن نمک پایان دهید که اگر مردم خاصیت نمک را می دانستند آن را بر پادزهر ترجیح میدادند و هرکه غذایش را با نمک آغاز کند خداوند هفتاد درد را از او دور سازد که جز خدا کسی آنها را نداند. تحف العقول صفحه 108

 

 •  امام علی (ع) : هرکه بر خوردن شراب مداومت دارد و دائم الخمر است خدا را به هنگام مرگ همچون بت پرست ملاقات میکند حجر بن عدی پرسید یا علی (ع) دائم الخمر کیست؟ فرمود آنکس که هر وقت شراب بیابد و در دسترس او باشد بنوشد. تحف العقول صفحه 117

 

 •  امام علی (ع) : هرکس به کودک خردسال شراب یا هر مست کننده ای بنوشاند خدای عزوجل او را در لجن زاری آتشین در دوزخ زندانیش کند تا به خاطر عملی که کرده عذری بیاورد. تحف العقول صفحه 118

 

 • امام علی (ع) : انار را با دانه اش بخورید و مغز دانه را بجوید که معده را طباخی و شستشو کند و دل را زنده کند و وسوسه شیطان را ببرد. تحف العقول صفحه 120

 

 • امام علی (ع) : خوردن گلابی قلب را جلاء دهد و دردهایش را به اذن خدا آرام کند. تحف العقول صفحه 117

 

 • امام علی (ع) : خوردن سیب سبب پاک شدن معده است و خوردن به توانائی دل ناتوان است و دل را روشائی دهد و ترسو را شجاع کند و اگر زن باردار در دوران بارداریش به بخورد فرزندش نیکو صورت و زیبا رو شود. تحف العقول صفحه 95

 

 • امام علی (ع) : خوردن 21 عدد کشمش سرخ در هر بامداد ناشتا مرض سوء هاضمه معده و سخت دفع نمودن غذا در معده را تسریع میبخشد و شفابخش است. تحف العقول صفحه 96

 

 • امام علی (ع) : مسواک زدن رضای خدای متعال و پاک کننده دهان است و مضمضه کردن یعنی سه بار آب در دهان چرخاندن و خالی کردن و استنشاق سه بار آب در بینی کردن و خالی کردن قبل از وضو پاک کننده دهان و بینی است. تحف العقول صفحه 95

 

 • امام علی (ع): کسی از شما در حالت ایستاده آب نخورد که موجب دردی میشود که درمان ندارد. تحف العقول صفحه 97

 

 • امام علی (ع): کندر جویدن دندانها را محکم و بلغم را رفع کند و بوی دهان را برطرف کند.

 

 • امام علی (ع): در خوراک و آب نباید دمید.

 

 • امام علی (ع): غذا را بگذارید سرد شود هر وقت غذای گرم نزد پیغمبر می آوردند میفرمود : بگذارید سرد و قابل خوردن شود خدا نخواسته ما حرارت آتش را بچشیم برکت در غذای سرد است.

 

 • امام علی (ع): از گوشت پرندگان که سنگدان و خارپشت پا و چینه دان ندارند اجتناب کنید.

 

 • امام علی (ع): از خوردن گوشت درندگان نیشدار و پرندگان چنگال دار پرهیز کنید.

 

 • امام علی (ع): سپرز( دمبلان گوسفند ) نخورید که خون را فاسد می‌کند.

 

 • امام علی (ع): از غده های گوشت اجتناب کنید که رگ خوره را تحریک میکند.

 

 • امام علی (ع): با میخواران مخالفت کنید.

 

 • امام علی (ع): خرما بخورید که شفای هر دردی است.

 

 • امام علی (ع): پیغمبران پس از نماز عشاء شام میخوردند.

 

 • امام علی (ع): بدون شام نخوابید که بدن ویران میشود.

 

 • امام علی (ع): سوزش تب را با بنفشه و آب خنک فرو نشانید که حرارت تب گوئیا از نفس جهنم است.


 • امام علی (ع): هرکه بداند شراب حرام است و بخورد خدا او را از چرک و خون دوزخیان بخوراند هر چند آمرزیده شود.


 • امام علی (ع): ماهی سه روز روزه بگیرید که ثواب روزه یک عمر را دارد ما پنجشنبه اول و آخر و چهارشنبه وسط را روزه میگیریم زیرا جهنم چهارشنبه خلق شده.


 • امام علی (ع): هرکه چیزی بخورد که بوی آزار دهنده دارد نزدیک مسجد نرود.


 • امام علی (ع): کدو بخورید که قوای دماغی را زیاد میکند پیغمبر (ص) به کدو علاقه داشت.


 • امام علی (ع): قبل و بعد غذا ترنج بخورید آل محمد چنین می‌کنند.


 • امام علی (ع): ماهی کم بخورید که بدن را آب میکند بلغم را زیاد و خون را غلیظ می‌نماید.

 

 • امام علی (ع): کاسنی بخورید که در هر صبحگاه قطره ای شبنم بهشتی بر برگ آن می‌نشیند.

 

 • امام علی (ع): گوشت گاو درد است و شیرش دوا و روغنش شفا .

 

 • امام علی (ع): با روغن زیتون، بدن را چرب كنید و با آن خورش درست كنید، چرا كه روغن زیتون، روغن نیكان و خورشِ برگزیدگان است، دوبار به آن تقدس داده شده و در آن، چه در آغاز فصلش و چه در پایان آن، بركت نهاده شده است و با وجود آن، هیچ بیمارى‏اى زیان نمى‏رساند. كافى، ج 6، ص 331، ح 4

 

 • امام علی (ع): سركه، خوب خورشتى است، زرداب را مى‏شكند، صفرا را فرو مى‏نشاند و قلب را زنده مى‏كند. كافى، ج 6، ص 329، ح 7 


نقل از :احادیث

کد: 1079 تاریخ نشر: ۱۳۹۱ يکشنبه ۱۴ خرداد بازدید: 10282 ساعت: 12:00 صبح
نسخه چاپی نسخه چاپی     ارسال به دوست

اخبار مرتبط با این خبر

ردیفتیترتاریخ
1 سفره‌های نذری در شهر ۱۳۹۳ دوشنبه ۱۰ آذر
2 نگاهی به غذا و تغذیه از منظر اسلامی ۱۳۹۳ پنج شنبه ۲۱ فروردين
3 افطار در حرم رضوی -1 ۱۳۹۲ دوشنبه ۲۴ تير
4 تهیه و توزیع نذری شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س)در دماوند ۱۳۹۲ سه شنبه ۲۷ فروردين
5 آیا سیر برای سرماخوردگی خوب است؟ ۱۳۹۱ چهارشنبه ۱۶ اسفند
6 گزارش تصویری/ طبخ شله زرد نذری در خوابگاه دانشجویی ۱۳۹۱ جمعه ۳ آذر
7 گفتگو با سقایی که 60 سال عاشقی کرد/ "آب سبیل"؛ سنتی در عزاداری های ابرکوه ۱۳۹۱ يکشنبه ۲۸ آبان
8 چگونه غذا بخوریم تا سالم بمانیم ۱۳۹۱ سه شنبه ۲۰ تير
9 ورود آقایان یکشنبه‌ها به این کافی شاپ ممنوع ۱۳۹۱ سه شنبه ۲۳ خرداد
10 اصرار بر شکم‌خوارگی راه تقرب به خدا را مسدود می‌کند ۱۳۹۱ پنج شنبه ۷ ارديبهشت


نظرات


مائده

عالی بود خیلی خوب بود
محمد لطفی

امیر ملک کلام...
عبادی

خیلی جامع ومفید بود باتشکر
احسان

وجود ما به برکات سخنان بزرگان اسلام است
امبر

خیلی خوب بود.
علی اکبر

بسیار عالی و جامع بود با تشکر
بهشاد

بسیارعالی بود.
محمد جواد

واقعا است حدیث ها عالی هستند خیلی عالیِ در همه جاها کارایی دارند . متشکرم

نظر شما

نام:  
پست الکترونیکی:  
نظر شما:  
کد امنیتی:

 


نظرسنجی

عضویت در خبرنامه
نام :
ایمیل :  
 

  وقتی بیماریم چه بخوریم؟ وقتی که بیمار هستید، داشتن یک رژیم غذایی صحیح و سا...

  مصرف شیر و فرآورده های لبنی برای چه کسانی مطلقا ممنوع است؟ اگر افراد از دوران کودکی و نوجوانی کلسیم کافی دریا...

  مواد غذایی که بدن را سم زدایی می کنند اگر می خواهید وزنتان را کاهش دهید و یا به انرژی بی...

موارد بیشتر...
ورود کاربران
نام کاربر:
کلمه عبور:
یاداوری کلمه عبور عضویت در سایت